Мениджмънт

Основател
Г-н Цвика Цимерман 

Цвика има над двадесет години опит в сверата на транспорта, а през 2009 г. основава компанията Чериът Моторс.

Той има специалност по машинно инженерство от университета в Хайфа.

Цвика е бил генерален мениджър на израелския дистрибутор на BMW и Mini, Kamor Vehicles и главен изпълнителен директор на международен бизнес, който разработва и финансира транспортни проекти в Централна Азия.

Г-н Цимерман е бил генерален мениджър в Electra Trade и маркетинг вицепрезидент на големите израелски компании Dor-Energy, Israel Edible Products Group и Neca.

Мениджмънт

Прокурист
Г-н Милен Милев

Милен има професионален опит в различни индустрии.

Завършил е Техническия университет в София със специалност машинно инженерство, както и университета в Офенбург, Германия със специалност преобразуване и управление в енергетиката. Милен има MBA специалност към Университета по национално и световно стопанство в София.

Преди да се присъедини като прокурист в Чериът Моторс, той е заемал ръководни постове в компании в сектор енергртика и екология, като възобновяеми източници на енергия, търговия с въглеродни емисии, зелени инвестиции и опазване на околната среда.

Технически отдел

Технически директор
Г-н Илко Иванов 

Илко има над 25 години технически опит в сверата на транспорта и автомобилната индустрия.

Завършил е Техническия университет в София със специалност Двигатели с вътрешно горене.

Преди да се присъедини към Чериът Моторс, той е заемал технически позиции като висококвалифициран експерт във Volvo Trucks, Iveco, Toyota и Lexus хибридни автомобили.

Отдел бизнес развитие

Ръководител отдел бизнес развитие
Г-н Валентин Павлов 

Валентин се занимава с управлението, контролът и изпълнението на процесите свързани с всички проекти на компанията.

Неговата компетентност включва цялостна корпоративна организация и реализиране на бизнес резултати.

Основна мисия на отдел бизнес развитие е установяване и поддържане на продуктивни взаимоотношения с клиентите на компанията.

Отдел следпродажбено обслужване и техническа поддръжка

Ръководител отдел следпродажбено обслужване
Г-н Радислав Минчев

Екипът на отдел следпродажбено обслужване управлява и реализира гаранционния процес след продажбата на електробусите.

Основната дейност на отдела включва доставка на резервните части, тяхната логистика и продажба, както и реализиране на обучения свързани с техническата поддръжка на автобусите.

Основната мисия на екипа е свързана с удовлетвореността на клиентите, както и изграждането на дългосрочни взаимоотношения с тях и партньорите на компанията.

Отдел обществени поръчки и търгове

Г-ца Гергана Дамянова Procurement Chariot Motors team

Екипът на отдел обществени поръчки се занимава с тържните процедури и участието на компанията в обявените обществени търгове за електрически превозни средства.

Основната дейност на екипа включва наблюдение на официалните европейски платформи за търгове и подаване на оферти от Чериът Моторс.

Отдел обществени поръчки също така подпомага екипите на отдел бизнес развитие и техничесеска/следпродажбена поддръжка, за успешното реализиране и завършване на целия проект към възложителя.