Monitoring system_Abrites_Product

Abrites CarMon е система за дистанционна диагностика, наблюдение и проследяване на маршрута на електрическите автобуси

Abrites предлага софтуер и хардуер за диагностика на превозни средства. За компанията Чериът Моторс, екипът им разработи персонализирано решение, чрез което операторите на електробуси могат в реално време да наблюдават, различни параметри, свързани с експлоатацията на електробусите по време на движение – онлайн. Системата за мониторинг на Abrites CarMon получава и обработва данни от вътрешните мрежи и системи на превозните средства. Софтуерът свързва всяка извадка от данни, с данните за местоположението на електробуса, позволявайки анализ и проследяване на превозното средство. Системата изпраща тази информация онлайн чрез интернет (3G модем) до сървър, който обработва и представя всички данни на потребителя.

Потребителските функции включват:

 • null

  Диагностика на възникнали проблеми в електробусите от разстояние;

 • null

  Проследяване на техническото състояние и движението на електробуса в реално време;

 • null

  Генериране на отчети като групи от стойности на параметри през определени интервали от време и представянето им в свързани извадки.

Електронните модули позволяват проследяване в реално време на:

 • null

  Консумираната и регенерирана елктроенергия в различни части на всеки електробус;

 • null

  Текущото напрежение на ултракондензатора;

 • null

  Консумацията на енергия от подсистемите в превозните средства.

Благодарение на уеб-базирания софтуер, ние можем да наблюдаваме дистанционно движението на електрическите автобуси в реално време и да проследяваме заряда на батерията/ултракондензатора, както и оставащия им пробег. Видеото по-горе е демо на системата за мониторинг на Abrites и показва промяната на електрическите параметри на електробусите в реално време.

Abrites monitoring system for Chariot electric bus