Чериът Моторс достави четири нови УК електробуса в София, България, през април 2023 год.

Оператор: Столичен Електротранспорт
Експлоатация: 16 часа

През май 2023 год. градския оператор – Столичен Електротранспорт в София пусна в експлоатация четирите нови, 12-метрови, нископодови УК електробуса, разработени от компанията Чериът Моторс. Те имат 40kWh ултракондензатори и се зареждат за 5 минути на последна станция, което им позволява да изминат разсточние от 40км. Електробусите се да се движат по линия №73 след удължаването й до квартал „Младост“ 1 в град София, която е с еднопосочна дължина от 19км.

Средното потребление на електроенергия от електробусите е около 1.1KWh/km. Те работят 7 дни в седмицата, като всеки от тях изминава разстояние от около 75,000км годишно.

Поръчката за четирите нови, нископодови, бързо зареждащи се електрически автобуса и три нови зарядни станции е част от проекта „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт“, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., със съдействието на Кохезионния фонд на ЕС.