ИНФОРМАЦИЯ ДО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ПОВОД ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Как възнамеряваме да обработваме Вашите лични данни

Ние обработваме Вашите лични данни единствено доколкото ни е нужно, за да се свържем с Вас по повод опит за контакт от Ваша страна.

Ние ще съхраняваме личните данни, които сте ни предоставили доколкото това се изисква от приложимите нормативни актове.

Кои Ваши данни обработваме:

Ние ще обработваме следните Ваши категории лични данни:

(1) имена;
(2) електронна поща;
(3) страна на произход;
(4) телефон;
(5) LinkedIn профил (при необходимост);
(6) автобиография – на какндидати за работа;
(7) мотивационно писмо – на какндидати за работа.

Изброените категории лични данни са само такива, които Вие ни предоставяте. Ние няма да искаме други лични данни от Вас освен доколкото това ни е необходимо и сме постигнали общо съгласие с Вас за тази цел.

От нас може да се изисква да обработваме и съхраняваме лични данни на законови основания и за постигане на нормативно съответствие като например за предотвратяване, установяване или разследване на престъпление, предотвратяване на загуба, измама или друг вид финансови злоупотреби.

Кои са Вашите права:

Уведомяваме Ви, че като субект на лични данни ОРЗД (Общ  Регламент за Защита на Личните Данни) Ви предоставя няколко допълнителни права спрямо предишната законова рамка. Сред тях са следните:

  1. Имате право да поискате от нас достъп и коригиране или изтриване на Вашите лични данни или ограничаване на обработването относно субекта на данни, или право да възразите срещу обработването, ако смятате, че не се осъществява по законоустановения начин.
  2. Вие имате право и на преносимост на данните – това означава, че имате право да поискате личните данни, които сте предоставили на нас и които се отнасят за Вас, да Ви бъдат предадени в широко използван машинно-четим формат, и че имате право да поискате нас да предадем тези лични данни на трети лица без ненужно забавяне.
  3. Ако по което и да е време възникне спор между Вас и нас по въпроси, касаещи законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни, имате право и да сезирате Комисията за защита на личните данни.

Ако имате някакви въпроси относно настоящата информация защитата на неприкосновеността на Вашите лични данни нас, или пък желаете да упражните което и да било от Вашите законови права за коригиране, ограничаване на обработването, достъп, преносимост и изтриване, така както са посочени в нашата Политика за защита на личните данни, може и да се свържете директно с нас на посочения имейл адрес.

Подробна информация можете да откриете и в нашата Политика за поверителност, както и в Политиката ни за „бисквитките“.