Chariot e-bus in Tel Aviv DAN

Общественият, транспортен оператор, Dan в Тел Авив, въвежда електрическите автобуси на Чериът в експлоатация

Оператор: Dan
Автобусен парк: 37 електробуса с УК на Чериът
Експлоатация: 14 часа/ ден

На 15-ти спетември 2016 г. Dan започна експлоатацията на пет ултракондензаторни, електробуса на Чериът по маршрут номер 4. Той е един от най-натоварените в Тел Авив, като свързва централната гара в южната част на града с автобусния терминал Рединг на север.

Еднопосочната дължина на маршрута е около 15 километра, като има общо 32 спирки. Линията разполага с две AC/DC зарядни станции с мощност от по 150kW, разположени на крайните спирки.

След 2017 г. Dan пусна в експлоатация още четири електробуса на Чериът, оборурвани с ултракондензатори от 32kWh всеки.

В края на 2018 г. и през 2020 г. операторът добави към автобусния си парк общо 29 ултракондензаторни електробуса с по 40kWh ултракондензатори всеки.

В края на 2022 г. в Тел Авив оперират общо 37 УК електрически автобуса на Чериът, които са в оперативен режим по 14 часа средно, дневно.