Chariot electric bus pilot project in Skopje

През март 2018 г. операторът на обществен транспорт JSP Скопие в Северна Македония, стартира пилотен проект с УК електробус на Чериът

През март 2018 г. в Скопие, Северна Македония стартира пилотен пероект с ултракондензаторен електробус на Чериът, като той беше реализиран съвместно с оератора на градски транспорт JSP Скопие. Очаква се проектът да приключи през месец декември, същата година.

Електрическият автобус е сдължина 12 метра и е нископодов автобус оборудван с 20kWh ултракондензатор. Той се движи по маршрут 11 с дължина на линията в едната посока от 10 км. Накрая на всяка последна спирка има монтирани две AC/DC зарядни станции: едната с мощност 120kW и втората с 450kW.

Трасето по линията е с равнинен релеф. Натовареният трафик в града наложи ниската, средна операционна скорост от 10/11 км/ч на превозното средство. Зареждането на електробуса се осъществяваше за пет минути. Електрическият автобус беше в работен режим от по 14 часа всеки ден, изминавайки разстояние от 150 км.

Средното потребление на електроенергия от електробуса беше около 1,08 KWh/km.