През октомври 2021 г. консорциумът Чериът Моторс-Higer достави 30 нови електробуса в гр. София, България

Оператор: Столичен Електротранспорт
Автопарк: 30 електробуса Чериът
Експлоатация: 19 часа дневно

През октомври 2021 г. операторът на градския транспорт Столичен Електротранспорт (в София, България) пусна в експлоатация 30 нови, нископодови, ултракондензаторни електробуса с дължина от 12 метра. Те имат 40kWh ултракондензатори и се зареждат за пет/шест минути на последна спирка, което е достатъчно, за да изминат разстояние от 20 км. при пътуване. Електробусите обслужват маршрути с номера: 6, 60, 73, 74 в столицата, с еднопосочна дължина на линиите от 11,5 км., 10,5 км., 11 км. и 7,5 км.

Маршрутите имат общо десет зарядни станции: пет 450 kW AC/DC и пет 450 kW DC/DC. Средната консумация на електрическа енергия е около 1,1KWh/km.

Електрическите автобуси работят от 4:30 ч. сутрин до 24:00 ч., всеки ден (7 дни в седмицата), като всеки електробус изминава средно разстояните от 75 000 км. годишно.

Поръчката на 30 нови, нископодови, бързозареждащи се електробуса на Chariot-Higer и 10 нови зарядни станции е част от проект „Действие за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на електрически пътни превозни средства: Електробуси и Тролейбуси по Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., изпълнявана със съдействието на Кохезионния фонд на Европейския съюз.“

Проектът е изцяло финансиран по процедура № BG16M1OP002-5.004 Мерки за транспорта, като източник на замърсяване на въздуха по Приоритетна ос 5 на Оперативната програма „Подобряване качеството на атмосферния въздух“.